اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/12/02
ابلاغ قرارداد "مهندسی، نظارت كارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شركت پایانه های نفتی ایران" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**جلسه**
تاریخ خبر :
1399/11/14
جلسه پروژه احداث کمربندی شمالی اسلامشهر با حضور شهردار محترم اسلامشهر ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/11/11
ابلاغ قرارداد "مطالعات مفهومی معماری دانشكده پزشكی، پیراپزشكی و پرستاری دانشگاه علوم پزشكی دزفول"به شرکت طرح نواندیشان ادامه