اخبار و رویداد ها
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1403/01/26
موفقیت در مناقصه نظارت بر عملیات اجرایی قطعه 4 و قطعه 6 و تکمیل پل حلب در محور زنجان- دندی- تکاب ادامه
 
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1402/12/28
ابلاغ موفقیت در مناقصه خدمات مهندسی مشاور در پروژه های طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی كشور به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/12/22
ابلاغ قرارداد "مطالعات تفصیلی قطعات 10/ب و 10/ج محور راه آهن میانه بستان آباد تبریز" به شرکت طرح نواندیشان ادامه