اخبار و رویداد ها
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1402/12/08
ابلاغ موفقیت در مناقصه نظارت بر ادامه تعریض محور وركلا - گهر باران به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/11/08
ابلاغ قرارداد "طراحی كارخانه خوراك دام و طیور شرکت مشاهیر سازه و سیویل در بندر امام خمینی" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/11/03
ابلاغ قرارداد "خدمات مهندسی بازسازی و ترمیم اسلیپرهای خطوط لوله خوراك و محصول سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی"به شرکت طرح نواندیشان ادامه