اخبار و رویداد ها
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1402/09/18
ابلاغ موفقیت در مناقصه "خدمات مهندسی بازسازی و ترمیم اسلیپرهای خطوط لوله خوراك و محصول سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی"به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/09/12
ابلاغ قرارداد "خدمات مشاور كارفرما در طرح توسعه فرودگاه قم" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/08/20
ابلاغ قرارداد مطالعات امکانسجی بندر بزرگ خلیج فارس ادامه