اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/06/27
ابلاغ قرارداد "نظارت بر عملیات اجرایی ترمیم موج‌شکن‌های مردمی جد و بیردف در منطقه غرب چابهار" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/06/22
ابلاغ قرارداد "ارزیابی و بررسی عملیات برفروبی و یخ‌زدایی معابر در شهرداری منطقه یك تهران " به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1400/06/14
اخذ تقدیرنامه از شرکت شهرک های صنعتی استان قم برای پروژه " نظارت بر پروژه های شهرک های صنعتی استان قم" ادامه