اخبار و رویداد ها
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/10/30
بازدید مدیرکل محترم بنادر و دریانوردی امیرآباد و هیأت همراه از عملیات اجرایی اسکله رو رو بندر امیرآباد ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/10/27
ابلاغ قرارداد"مطالعات ایمنی شهر جدید گلبهار" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/10/24
ابلاغ قرارداد "مطالعات تامین آب در شرایط اضطراری شهر مشهد" به شرکت طرح نواندیشان ادامه