اخبار و رویداد ها
**همایش**
تاریخ خبر :
1395/08/10
دوازدهمین نمایشگاه سواحل و بنادر و سازه های دریایی ادامه
 
**بازدید**
تاریخ خبر :
1395/08/08
بازدید از پروژه میكامال مهر 95 ادامه
 
**همایش**
تاریخ خبر :
1395/07/28
برگزاری هجدهمین همایش صنایع دریایی كشور ادامه