اخبار و رویداد ها
**عضویت**
تاریخ خبر :
1400/09/09
عضویت شرکت طرح نواندیشان در کارگروه همکاری بین سازمان بنادر و دریانوردی و جامعه مهندسان مشاور ایران ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/09/06
ابلاغ قرارداد "مطالعات طراحی احداث دانشكده پرستاری، مامایی و پیراپزشكی دزفول" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/09/02
ابلاغ قرارداد "مطالعات پل های واقع در قطعات 3 و 4 محور زنجان- دندی"به شرکت طرح نواندیشان ادامه