اخبار و رویداد ها
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/08/06
افتتاح ساختمان رصدسرا و ساختمان خدمات رصدخانه ملی ایران بدست آقای دکتر ستاری معاون محترم ریاست جمهوری ادامه
 
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/07/23
بازدید جناب آقای مهندس یاجم از پروژه دیوان عدالت اداری ادامه
 
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/07/22
بازدید رئیس محترم دیوان عدالت اداری جناب آقای آیت الله بهرامی به همراه آقایان زرندی ، شمسیان ، ناصری ، و اعضای همراه و مدیر پروژه آقای مهندس شیرازیان از پروژه دیوان عدالت اداری ادامه