اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1403/03/23
ابلاغ قرارداد "طراحی هندسی ورودی شهرك شكوهیه و اتصال شهرك به اتوبان جدید الاحداث كمربندی قم" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1403/03/23
ابلاغ قرارداد "طراحی ساختمان نمایشگاهی- فرهنگی شهرك شهاب" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1403/03/13
ابلاغ قرارداد "نظارت بر عملیات اجرایی قطعه 4 و قطعه 6 و تکمیل پل حلب در محور زنجان- دندی- تکاب" به شرکت طرح نواندیشان ادامه