اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/11/04
ابلاغ قرارداد "طراحی ایستگاه پمپاژ، مخازن و خط انتقال آب پساب تصفیه شده شهر زرند به مجتمع فولاد زرند ایرانیان" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1400/11/02
ابلاغ برنده شدن در مناقصه "نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی و مهندسی در شهرك ها و نواحی صنعتی خوزستان" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/10/25
ابلاغ قرارداد "مدیریت طرح تقاطع غیر همسطح میدان نماز و پلازا و كمربند شمالی اسلامشهر" به شرکت طرح نواندیشان ادامه