اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/04/29
ابلاغ قرارداد "نظارت بر عملیات اجرایی قطعات 4،3 و 5 زنجان- دندی" ادامه
 
**بازدید**
تاریخ خبر :
1400/04/29
بازدید جناب آقای مهندس اله یار عضو محترم هیات عامل سازمان بنادر از کارگاه گروه صنعتی نیکزاد (پروژه اسکله رو- رو بندر امیرآباد) ادامه
 
**افتتاح پروژه**
تاریخ خبر :
1400/04/28
افتتاح بندر صیادی چیرویه با دستور ریاست محترم جمهوری برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان TNA ادامه