اخبار و رویداد ها
**بازدید**
تاریخ خبر :
1401/11/10
بازدید مدیران شرکت از پیشرفت پروژه کمربندی اسلامشهر ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1401/11/03
ابلاغ قرارداد "طراحی خط انتقال آب از شهرک صنعتی گرمسار به شهرک صنعتی ایوانکی " به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1401/10/28
ابلاغ قرارداد"طراحی و مهندسی طرح توسعه واحد Lab شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران" به شرکت طرح نواندیشان ادامه