اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/07/05
ابلاغ قرارداد "مطالعات و طراحی ترمینال و ساختمانهای جنبی فرودگاه آباده" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/07/05
ابلاغ قرارداد "نظارت بر احداث ساختمان مانیتورینگ حراست فرودگاه مشهد " به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/07/01
ابلاغ قرارداد " مطالعات مفهومی، پایه و تفصیلی فاز 1 و 2 پروژه مجتمع ICT استان مازندران" به شرکت طرح نواندیشان ادامه