اخبار و رویداد ها
**تقدیر نامه**
تاریخ خبر :
1396/04/18
دریافت لوح تقدیر از شركت شهرك های صنعتی مازندران ادامه
 
**لوح تقدیر**
تاریخ خبر :
1396/03/01
اخذ لوح سپاس به مناسبت دوازدهمین نمایشگاه سواحل و بنادر و سازه های دریایی ادامه
 
**جلسه آغازین پروژه شهرك مسكونی ولیعصر(عسلویه)**
تاریخ خبر :
1396/02/25
جلسه شروع به كارپروژه تعمیر و بازسازی منازل مسكونی شهرك ولیعصر عسلویه ادامه