اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/03/11
ابلاغ قرارداد"مطالعات امكان سنجی، طراحی جامع و تهیه كلیه اسناد فنی مرتبط با احداث انبارهای سه گانه و كارگاه مركزی جدید و تمامی ملزومات در مجتمع پتروشیمی امیركبیر"به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/03/04
بازدید استاندار محترم هرمزگان و هیأت همراه در روز عید فطر از پروژه میکامال ادامه
 
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/02/24
بازدید معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه شهید رجایی ادامه