حمل و نقل
حمل و نقل

ليست پروژها
  طراحی تفصیلی ترمینال غلات بندر شهید رجایی
نام كارفرمای پروژه: شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی احداث ترمینال غلات بندر شهید رجایی
نام كارفرمای پروژه: شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه
توضيحات پروژه:
  طراحی مفهومی ترمینال غلات مكانیزه مجتمع بندری شهید رجایی
نام كارفرمای پروژه: اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
توضيحات پروژه:
  مطالعات طرح جامع مرکز لجستیک اینچه برون
نام كارفرمای پروژه: راه آهن جمهوری اسلامی ایران
توضيحات پروژه:
  نظارت بر احداث ترمینال 2 مكانیزه غلات منطقه ویژه بندر امام خمینی
نام كارفرمای پروژه: کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه
توضيحات پروژه:
  طراحی تفصیلی ترمینال شماره 2 مكانیزه غلات منطقه ویژه بندر امام خمینی(ره)
نام كارفرمای پروژه: شركت كشت و صنعت ماهیدشت كرمانشاه
توضيحات پروژه:
  مطالعات پایانه ریلی-جاده ای، باری-مسافری شلمچه
نام كارفرمای پروژه: شرکت احداث نگهداری و بهره برداری راه آهن و پل شلمچه بصره اروند
توضيحات پروژه:
  مدیریت طرح تقاطع غیر همسطح و پلازا و كمربند شمالی اسلامشهر
نام كارفرمای پروژه: شهرداری اسلامشهر
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: شهر اسلامشهر
  مطالعات توجیه فنی و اقتصادی ترمینال مکانیزه غلات بندر امام خمینی(ره)
نام كارفرمای پروژه: شركت كشت و صنعت ماهیدشت كرمانشاه
توضيحات پروژه:

    صفحه 1 از 5 ( 41 ركورد )