بنادر و سازه های دریایی

ليست پروژها
  مطالعات مسیر دسترسی موقت، محوطه سازی، دیوار و ساختمان های اداری بندر خمیر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
توضيحات پروژه:
  نظارت بر ساخت و نصب اسكله شناور جستجو و نجات بنادر زرآباد و پسابندر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان
توضيحات پروژه:
  مطالعات امكان سنجی احداث بندر نخل ناخدا
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
توضيحات پروژه:
  نظارت كارگاهی و عالیه پروژه احداث پسكرانه غربی (پست A1 ) و اسكله رورو مجمتع بندری كاسپین
نام كارفرمای پروژه: منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
توضيحات پروژه:
  نظارت بر ترمیم موج‌شکن‌های مردمی جد و بیردف در منطقه غرب چابهار
نام كارفرمای پروژه: اداره بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
توضيحات پروژه:
  مطالعات شناورهای بدون سر نشین (خودران)
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر و دریانوردی
توضيحات پروژه:
  مطالعات پایه و تفصیلی ساخت و نصب اسكله های جستجو و نجات دریایی بندر زرآباد و پسابندر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
توضيحات پروژه:
  مطالعات طرح جامع اسكله های مسافری و گردشگری دریایی استان سیستان و بلوچستان
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر و دریانوردی
توضيحات پروژه:
  مطالعات دو پست اسکله صادرات گاز مایع LPG کنگان
نام كارفرمای پروژه: شرکت پارسا فیدار پایدار
توضيحات پروژه:
  مطالعات ترمیم موج شكن های مردمی جد، بیردف، گوردیم و گواتر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
توضيحات پروژه:

    صفحه 1 از 10 ( 91 ركورد )