بنادر و سازه های دریایی

ليست پروژها
  مطالعات امكان سنجی احداث بندر نخل ناخدا
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
توضيحات پروژه:
  نظارت كارگاهی و عالیه پروژه احداث پسكرانه غربی (پست A1 ) و اسكله رورو مجمتع بندری كاسپین
نام كارفرمای پروژه: منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
توضيحات پروژه:
  نظارت بر ترمیم موج‌شکن‌های مردمی جد و بیردف در منطقه غرب چابهار
نام كارفرمای پروژه: اداره بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
توضيحات پروژه:
  مطالعات شناورهای بدون سر نشین (خودران)
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر و دریانوردی
توضيحات پروژه:
  مطالعات پایه و تفصیلی ساخت و نصب اسكله های جستجو و نجات دریایی بندر زرآباد و پسابندر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
توضيحات پروژه:
  مطالعات طرح جامع اسكله های مسافری و گردشگری دریایی استان سیستان و بلوچستان
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر و دریانوردی
توضيحات پروژه:
  مطالعات دو پست اسکله صادرات گاز مایع LPG کنگان
نام كارفرمای پروژه: شرکت پارسا فیدار پایدار
توضيحات پروژه:
  مطالعات ترمیم موج شكن های مردمی جد، بیردف، گوردیم و گواتر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
توضيحات پروژه:
  طراحی پایه- مفهومی پارک ساحلی خلیج در ساحل دریا کوچک چابهار و مطالعات احداث دیوار حفاظت ساحلی شهر چابهار در محدوده دریا کوچک
نام كارفرمای پروژه: شهرداری چابهار
توضيحات پروژه:
مطالعات فاز 1 و 2 پارک ساحلی خلیج در ساحل دریا کوچک چابهار و مطالعات احداث دیوار حفاظت ساحلی شهر چابهار در محدوده دریا کوچک" در محدوده مابین بندر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری موسوم به "دریا کوچک" و با تأکید بر جنبه‌های زیبایی‌شناختی و مبلمان شهری در بازه ای به طول 1500 متر به شرکت طرح نواندیشان واگذار شده است.
  اصلاح پل متحرك اسكله رو رو ریلی (Train ferry) بندر امیرآباد به روش طرح و ساخت
نام كارفرمای پروژه: منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
توضيحات پروژه:
پیمانکار: شرکت پل سنگ

    صفحه 1 از 9 ( 89 ركورد )