بنادر و سازه های دریایی

ليست پروژها
  مطالعات تكمیل موج شكن های مردمی در سطح شهرستان بندر لنگه (مقام، شناس،دیوان، گرزه و كلات)
نام كارفرمای پروژه: اداره کل شیلات هرمزگان
توضيحات پروژه:
  طراحی سیویل خشكی پروژه بانكرینگ مجتمع صنعتی پارسا سلخ قشم
نام كارفرمای پروژه: مجتمع صنعتی پارسا سلخ قشم
توضيحات پروژه:
  امكانسنجی توسعه بندر لنگه در منطقه مغویه
نام كارفرمای پروژه: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه
توضيحات پروژه:
  مطالعات امكان سنجی احداث بندر بزرگ منطقه ویژه خلیج فارس
نام كارفرمای پروژه: منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
توضيحات پروژه:
  مطالعات مسیر دسترسی موقت، محوطه سازی، دیوار و ساختمان های اداری بندر خمیر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
توضيحات پروژه:
  نظارت بر ساخت و نصب اسكله شناور جستجو و نجات بنادر زرآباد و پسابندر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان
توضيحات پروژه:
  مطالعات امكان سنجی احداث بندر نخل ناخدا
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
توضيحات پروژه:
  نظارت كارگاهی و عالیه پروژه احداث پسكرانه غربی (پست A1 ) و اسكله رورو مجمتع بندری كاسپین
نام كارفرمای پروژه: منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
توضيحات پروژه:
  نظارت بر ترمیم موج‌شکن‌های مردمی جد و بیردف در منطقه غرب چابهار
نام كارفرمای پروژه: اداره بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
توضيحات پروژه:
  مطالعات شناورهای بدون سر نشین (خودران)
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر و دریانوردی
توضيحات پروژه:

    صفحه 1 از 10 ( 95 ركورد )